Kaip dėl milijono eurų… 2019 metais (III dalis)

„Dabar apie problemą dėl grėsmingai pakibusios „milijono eurų“ skolos virš Jurbarko. Apie tai, dar neprasidėjus konferencijai, teko kalbėtis su Generaliniu konsulu Kaliningrade Olegu Skinderskiu, kuris pažadėjo pagalbą, tačiau kartu paragino imtis aktyvesnių teisinių veiksmų, iškeliant šią problemą Kalingrado srities vyriausybės ir Nemano miesto vadovams.“ (2017 rugsėjo 24 – Kaip dėl milijono eurų važiavau į Kaliningradą (II dalis)- http://www.slapenas.lt/?p=6834)
„Jurbarko rajono savivaldybės tarybos narių grupė DĖL NEPASITIKĖJIMO JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS MERO PAVADUOTOJU S. LAPĖNU 2017 m. lapkričio 30 d. […] Atsižvelgiant į tai kas aukščiau išdėstyta, mes manome, kad mero pavaduotojas Saulius Lapenas: […] 3.Kaip oficialus asmuo, viešais savo pasisakymais tarptautiniame forume Rusijos Federacijos Respublikoje, diskreditavo (kompromitavo) Jurbarko rajono savivaldybę.“ (INTERPELIACIJA MAN – atsakymai į visus klausimus – http://www.slapenas.lt/?p=7172 )

 

Praeitos savaitės pabaigoje man paskambino, Kaliningrade reziduojantis Lietuvos generalinis konsulas Olegas Skinderskis ir mūsų pokalbio metu patvirtino, kad atsirado realios prielaidos užbaigti istoriją su „pradangintu milijonu“ (2007-2013 metų bendradarbiavimo tarp pasienio regionų programos projekto įgyvendinimo metu), dėl kurio Lenkijos Respublikos investicijų ir ekonominės plėtros ministerija 2018 m. rugpjūčio 14 d. Jurbarko rajono savivaldybei pateikė ikiteisminį reikalavimą per 45 dienas sugrąžinti 962 248,37 eurų, kaip netinkamai panaudotas lėšas.

Kaliningrado srities vadovybė nusprendė skirti lėšas iš Kaliningrado srities biudžeto Nemano miesto administracijai Jurbarko rajono savivaldybės reikalaujamos skolos padengimui ir „kad neįsiliepsnotų kažkokios tai tarptautinės istorijos“.

Aš padėkojau generaliniam konsului už žinią apie kurią jau buvau perskaitęs sausio 16 dieną www.newkaliningrad.ru. portale. Suprantama, kad naujiena itin aktuali, bet kol pinigai nėra gauti į savivaldybės sąskaitą, dar negaliu būti tikras, kad dėl rusų skolos viskas užbaigta.

Išdavystė, nusikaltimas, visiška nekompetencija ar atsitiktinė klaida?

Aš neatsimenu atvejo, kad kada nors ir kokia nors savivaldybė Lietuvoje būtų laidavusi (teikusi garantijas) už 12,7 mln. eurų vertės objekto statybą Rusijos teritorijoje užsienio valstybės ministerijai (Lenkijoje). Bet kuriam, skaičiusiam „buvusiųjų“ 2013 metais pasirašytą Grant Contract sutartį, iš karto tampa aišku, kad tai – „paslaptinga“ ir unikali situacija. Tačiau didžiausia blogybė ir grėsmė kilo, nes jie veikė, apeidami Savivaldybės tarybą! Tokio demokratinės institucijos ir gyventojų interesų grubaus ignoravimo sunku net įsivaizduoti, o tuo labiau rasti tokių veiksmų „normalų“ paaiškinimą.

Be viso to, ši istorija 2017 aštriai iškėlė klausimą apie tai, kas leidžiama ir ko negalima daryti politikui. Paprastai tariant, ar liaudies išrinktas politikas privalo ginti savo rinkėjų interesus?… Aš visada laikiausi nuostatos, kad būtent to iš manęs laukia ir turi teisę reikalauti Lietuvos gyventojai. Laikiau ir laikysiu, kad nepriklausomai nuo partiškumo yra tik du realios politikos įgyvendinimo būdai – arba veiki žmonių naudai, arba eini prieš juos.

2017 metais susipažinau su šio 2012-2013 metais vykdyto projekto dokumentais. Ir man jie labai nepatiko. Sutartyse nemačiau, kad kaip nors būtų realiai apsaugomi ir ginami gyventojų interesai. Liko tik viena galimybė – aktyviai ir viešai kelti Jurbarko rajono savivaldybės administracijai iškilusią problemą tarptautiniu lygiu. Puikiai suvokiau, kad tai įmanoma padaryti tik politinio aktyvumo dėka ir pasinaudojant viešinimu iš mūsų pusės. Ką ir padariau.

Visiškai suprantama, kad mano aktyvumas ir kieta pozicija šiuo klausimu nenudžiugino mūsų rajono partnerių Kaliningrado srityje. Ten ilgai buvo ieškoma įvairių pinigų gražinimo vilkinimo būdų, tęsiant aplinkybių ir faktų aiškinimąsi, siekiant papildomo auditavimo ir t.t. Gal buvo tikimasi, kad per daug nekeldami triukšmo, sumokėsime reikalaujamą sumą Lenkijos ministerijai iš rajono savivaldybės biudžeto (o gal ir valdžia pasikeis į labiau sukalbamus).

Priminsiu, kad jau kartą tai buvo bandoma padaryti, kai dėl „pradanginto“ milijono iš ES pinigų (dėl neteisingo jų panaudojimo UAB TRATC-o vykdytame projekte) buvęs meras Ričardas Juška balsavo, kad tai turi būti padengta iš visų mokesčių mokėtojų pinigų – visų gyventojų sąskaita.  („Buvęs meras Ričardas Juška reikalauja, kad jurbarkiečiai susimokėtų už jo klaidas“ 2015 lapkričio 6  – http://www.slapenas.lt/?p=5396 Pastaba. Mes tada tam pasipriešinome, nes UAB TRATC nėra savivaldybės įmonė ir nebuvo pateikusi išsamios ataskaitos, kam buvo panaudoti pinigai.)

Taigi, suprantama, kad rusų interesas buvo slopinti bet kokį aktyvumą, viešinant šią problemą įvairiuose forumuose ir ne tik tam, „kad neįsiliepsnotų kažkokios tai tarptautinės istorijos“.

Bet tai vienareikšmiškai prieštaravo mūsų piliečių interesams, todėl 2017 birželio 20 d. publikavau savo ataskaitą: Kaip aš dėl milijono eurų važiavau į Kaliningradą http://www.slapenas.lt/?p=6764

Štai viena citata: „… šalia kitų forume svarstomų klausimų, tai buvo vienas iš svarbiausių mano tikslų – pabandyti ir rasti būdų kartu su Kaliningrado srities vadovų pagalba padaryti įtaką Nemano savivaldybės vadovams, kad kuo greičiau būtų pervesti pinigai Jurbarko rajono savivaldybei ir būtų įvykdytas Lenkijos finansų ir vystymosi ministerijos reikalavimas sugražinti beveik vieną milijoną eurų, kaip netinkamai panaudotas Europos Sąjungos lėšas.

Laibai tikiuosi, kad tiek mano pranešimas Kaliningrado forumo apvalaus stalo diskusijoje dėl šios problemos, tiek po to vykę mano neformalūs pokalbiai su Kaliningrado srities vyriausybės nare Ala Ivanova ir Lietuvos generaliniu konsulu Kaliningrado srityje Olegu Skinderskiu, padidins spaudimą Nemano savivaldybei įvykdyti įsipareigojimus pagal pasirašytą partnerystės sutartį. Manau, kad ir Kaliningrado srities gubernatoriaus forume pademonstruotas suinteresuotumas tęsti Europos Sąjungos finansuojamą ir abipusiai naudingą bendradarbiavimą tarp pasienio regionų taip pat prisidės prie to, kad ši istorija baigtųsi pozityviai.

Šiuo metu vyksta susirašinėjimas ir aktyvus darbas, sprendžiant šią problemą. Aš manau, kad labai svarbu nuodugniai išnagrinėti šį atvejį, išsiaiškinti priežastis, kurios privedė prie tokios situacijos, kad išvengtume panašių atvejų pasikartojimo ateityje.

BET reakcija į tai – mane labai nustebino. Kaip ne keista, bet Lietuvoje staiga atsirado rusų pozicijos gynėjų. Lyg „nieko nereikia daryti – viskas ir taip išsispręs“ ir nedrįskit savo pareiškimais ir reikalavimais užgauti mūsų partnerius. Ypač didelį aktyvumą tame pademonstravo būtent tie Lietuvos piliečiai, kurie visa tai organizavo ir turėjo įtakos ant sutarčių dedamiems parašams, kurie mirgėti mirga visuose puslapiuose. Be jokios kaltės ar gėdos jausmo jie pareikalavo mano atsistatydinimo:

Jurbarko rajono savivaldybės tarybos narių grupė DĖL NEPASITIKĖJIMO JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS MERO PAVADUOTOJU S. LAPĖNU. 2017 m. lapkričio 30 d.

Atsižvelgiant į tai kas aukščiau išdėstyta, mes manome, kad mero pavaduotojas Saulius Lapenas: …3.Kaip oficialus asmuo, viešais savo pasisakymais tarptautiniame forume Rusijos Federacijos Respublikoje, diskreditavo (kompromitavo) Jurbarko rajono savivaldybę.“ (INTERPELIACIJA MAN – atsakymai į visus klausimus – http://www.slapenas.lt/?p=7172 )

Jų sumanyta ir ant šios isterijos bangos sukelta interpeliacija sužlugo prieš pat 2017 metų šv. Kalėdas, ir tik tai sudarė sąlygas tęsti šį darbą, ginant Jurbarko rajono gyventojų interesus.

O dabar siūlau Jums perskaityti vertimą straipsnio, kuris buvo publikuotas 2019 sausio 15 dieną portale www.newkaliningrad.ru. :

Nemano nuotekų  įrenginių „klaidos ataskaitoje“ srities biudžetui kainavo 80 mln. rublių. (S.L. past.: 80 mln. rublių pagal valiutų kursą yra apie 1 mln. eurų.)

Srities vyriausybė buvo priversta skirti 80 mln. rublių, tenkindama Jurbarko rajono reikalavimą, įgyvendinant nuotekų valymo įrenginių statybą Nemano mieste pagal Lietuvos, Lenkijos ir Rusijos bendradarbiavimo abipus sienos programą.

Apie tai pirmadienį, sausio 15 dieną, visuomeninės-politinės tarybos posėdyje pareiškė gubernatorius Antonas Alichanovas.

„Administracijos vadovas [Nemano] gavo ko nusipelnęs, už tai ką jie padarė. Jie neišlaikė kofinansavimo apimčių ir panaudojo pinigus kažkokiems kitiems tikslams, ir mes buvom priversti 80 mln. rublių, pagal mane, skirti municipalitetui tam, kad jie padengtų šias skolas, kad neįsiliepsnotų kažkokios tai tarptautinės istorijos“ – pasakė Alichanovas.

Tarptautinių ryšių agentūros vadovė Alla Ivanova, daugelį metų kuravusi bendradarbiavimo abipus sienos programą, pažymėjo, kad projektas įgyvendintas, nuotekų valymo įrenginiai pastatyti, tačiau problemos iškilo „dėl klaidų ataskaitoje“, dėl kurių iš municipaliteto pareikalavo sugražinti europinius pinigus, išleistus projektui.

2018 metų rugsėjo mėnesį tapo žinoma, kad Jurbarko rajonas reikalauja gražinti 962 tūks. Eurų, išleistus Nemano valymo įrenginiams.

Lėšos avansu buvo pervestos Nemanui, kuris nepagrindė jų tinkamo panaudojimo.

Skirsnemunės ir Nemano nuotekų valymo projekto vertė siekia 17,2 mln. eurų, iš kurių 12,7 mln. teko Rusijai, o 4,5 mln. eurų – Lietuvai. Šiam projektui ES skyrė 4,2 mln. eurų paramą.

Anksčiau „Naujas Kaliningradas“ skelbė, kad nuotekų valymo įrenginių generaliniam rangovui –kompanijai „Baltlitstroj“ su lietuviškomis šaknimis – nesiseka iš Nemano prisiteisti 104 mln. eurų už šio objekto statybą.

Kompanijos „Baltlitstroj“ bankroto procedūra buvo pradėta 2016 metų pabaigoje. Kompanija liko skolinga dideles sumas daugeliui regiono subrangovų, didžiąja dalimi už Teatro estrados „Jantarny-Xoll“ statybą.“ (newkaliningrad.ru)

 

Na, atrodo, bus apsieita be tarptautinių teismų ir Europos komisijos. Bet tai tik dalis problemos… ir aš manau, kad labai svarbu nuodugniai išnagrinėti šį atvejį, išsiaiškinti priežastis, kurios privedė prie tokios situacijos, kad išvengtume panašių atvejų pasikartojimo ateityje…

Na o turintiems noro sužinoti daugiau, pateikiu straipsnius “pradanginto milijono” tema chronologine tvarka, kurie buvo publikuoti mano portale www.slapenas.lt :

 

2017 birželio 20 d. “Kaip aš dėl milijono eurų važiavau į Kaliningradą

http://www.slapenas.lt/?p=6764

2017 rugsėjo 24 d. Kaip dėl milijono eurų važiavau į Kaliningradą” (II dalis)

http://www.slapenas.lt/?p=6834

2017 gruodžio 8 d. “INTERPELIACIJA MAN – kas ir kodėl bijo mero pavaduotojo Sauliaus Lapėno?

http://www.slapenas.lt/?p=7066

2017 gruodžio 13 d. “INTERPELIACIJA MAN – apie „milijoną“ – tiesiai ir atvirai

http://www.slapenas.lt/?p=7118

2017 gruodžio 18 d. “INTERPELIACIJA MAN – S.Lapėno spaudos konferencijoje 2017-12-13

http://www.slapenas.lt/?p=7143

2017 gruodžio 22 d. “INTERPELIACIJA MAN – Sauliaus Lapėno kalba ir svarstymas Jurbarko rajono savivaldybės posėdyje” (papildyta video įrašais) – http://www.slapenas.lt/?p=7183

2018 spalio 8 d.  HIBRIDINIS KARAS” JURBARKE?http://www.slapenas.lt/?p=7601

 

            Ir štai dar keli straipsniai, publikuoti įvairiuose respublikiniuose portaluose:

Smūgis Jurbarkui – reikalauja grąžinti milijoną eurų ES paramos

Virš jurbarkiečių galvų – svetima skola

Jurbarko savivaldybės reikalaujama grąžinti beveik 1 mln. ES paramos lėšų

Jurbarko savivaldybės reikalaujama grąžinti beveik 1 mln. eurų ES paramos

Tai pat žiūrėkite

LENKŲ MAŽUMĄ SUDARANTYS GYVENTOJAI, PIRMIAUSIAI YRA LIETUVOS PILIEČIAI

Kaip jau esu rašęs savo straipsnyje „Tikrų kovu debatuose nebuvo, kaip ir pačių debatų“, taip …

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *