SANTALKA LIETUVAI STARTAVO KAUNE

2020 m. sausio mėn. 18 d. įvykusiame neeiliniame suvažiavime, pakeitus ankstesnį „Kartų solidarumo sąjungos“ pavadinimą į „KARTŲ SOLIDARUMO SĄJUNGA – SANTALKA LIETUVAI“, galiu drąsiai teigti, kad SANTALKA LIETUVAI įgavusi juridinio asmens statusą, pradės telkti piliečius į gerokai gausesnę politinę jėgą, vadovaujamą Arvydo JUOZAIČIO ir tai yra startas dideliems pokyčiams Lietuvos valstybėje.

INIT TV reportažas apie KSS-SL suvažiavimą Kaune 2020-01-18

                      Tai įvyko po to, kai Kartų solidarumo sąjunga, vienintelė iš dešimties politinių partijų, pozityviai atsiliepusių į Judėjimo „Lietuva yra ČIA“ manifestą-kvietimą, aiškiai ir nedviprasmiški savo kolegialiuose valdymo organuose (Prezidiume ir Taryboje), apsvarsčiusi manifesto-kvietimo jungtis teiginius, priėmė Arvydo Juozaičio siūlomas sąlygas.

                      2020 m. sausio mėn. 21 d. vykusioje spaudos konferencijoje pasidalinau savo pastebėjimais, kuriuos galite išgirsti ir pamatyti šiame video įraše: https://youtu.be/CkwiCX_o0oM

                      Jau ne kartą girdimi kvietimai tautiškai nusiteikusioms politinėms jėgoms vienytis, dažnai lieka balsu tyruose be jokių ryškesnių rezultatų, kurie sutelktų piliečių interesus atstovaujančią politikų kritinę masę, būtiną Lietuvos valstybės išsaugojimui ir sėkmingam vystymui. Ar kam nors kelia abejonių, kad Lietuva yra čia ir gali vystytis ir klestėti tik dėka čia gimstančių, augančių, dirbančių, gyvenančių tautiečių-piliečių, jei jiems bus sugražintas pasitikėjimas ir pasididžiavimas savo valstybe?

                      Sunkiai vykstantis vienijimosi procesas turi visą eilę priežasčių, kurios lemia tokį didelį tautos susiskaldymą ir nepasitikėjimą vieni kitais. Pradžiai atkreipsiu Jūsų dėmesį į mano akimis žiūrint, nenormalią situaciją Lietuvos valstybėje, kai didžiausią gyventojų dalį sudarančiam pensininkų socialinio sluoksnio atstovams teko imtis politinės kovos už teisę turėti orią senatvę. 2007 metais buvo įkurta Lietuvos pensininkų sąjunga.

                      Po 10-ies metų 2017 metais ši partija pasivadino Kartų solidarumo sąjunga. Spėju, kad tokį sprendimą lėmė suvokimas jog viena ar kita socialinė grupė, darydama įtaką likusioms kitoms ir atvirkščiai, vargu ar sulauks išskirtinio dėmesio pribrendusioms problemoms tik dėl su kiekvienais metais ryškėjančios socialinės atskirties.

                      Klestėjimo ir gerovės siekiančioje valstybėje gyvybiškai būtina harmonija tarp visų socialinių grupių įmanoma, kai tarp pačių piliečių atsiranda suvokimas jog viena ar kita socialinė grupė daro įtaką likusioms ir atvirkščiai.

                      Nepasirūpinus pensininkais, niekas neįtikins nei jaunimą, nei dirbančiuosius, kad Lietuvoje įmanoma tikėtis orios senatvės sąlygų. Kol jaunimas matys ir girdės nusiskundimus iš savo tėvų ir senelių, tol visos pastangos susigražinti juos iš daugiau išsivysčiusių šalių bus bevaisės. 

                      Kiekvienas iš mūsų vėliau ar anksčiau taps pensininku, kurio gerbūvis bus pats geriausias rodiklis, iliustruojantis gerovę mūsų valstybėje! Pensijų augimas turi būti susietas su valstybės ekonomikos augimu, o ne su politine valia tik kartas nuo karto prisimenant tuos, kurių dabartinė sunki padėtis, nepagrindžia orios senatvės galimybę mūsų valstybėje. 

                      Rinkėjų primityvus skirstymas į atskiras socialines grupes – senus ir jaunus, dirbančius ir socialiai remtinus, darbdavius ir dirbančiuosius – jas supriešinant, prisideda prie tautos skaldymo, kuriuo sėkmingai naudojasi stambios korporacijos ir stengiasi diktuoti savo „žaidimo” taisykles!

                      Kaip pavyzdį prisiminkime dažnai girdimus „ekonomistais“ prisistatomų bankų finansų analitikų teiginius apie BVP, tenkančio vienam augimo tendencijas ir prognozes. Prie to prisideda ir politinio elito teiginiai, kad norint pakelti valstybės gyventojų pragyvenimo lygį būtina didinti persiskirstymą, o tai įmanoma, didinant esamus arba įvedant naujus mokesčius. Šalia girdisi raginimai suvienodinti PVM tarifą, naikinant bet kokias lengvatas (nors sumažinti tarifai ES nedraudžiami ir taikomi sėkmingai besivystančiose šalyse). Į bendrą chorą įsilieja įsakmūs teiginiai apie būtinas „lubas“, kurios skirtos apsaugoti gerokai daugiau uždirbančius, ne tik nuo progresinių mokesčių šalininkų ir entuziastų (nebūtina būti dideliu finansų analitiku, kad tam pačiam tarifui esant, nuo didesnio atlyginimo, sumokami mokesčiai proporcingai didėja). Trumpai tariant, norit gyventi geriau, susitaikykit su didesniais mokesčiais ir šalin rankas nuo daugiau uždirbančių, nes tai blogai atsilieps tiesioginėms užsienio investicijoms ir nepritrauksim aukštos kvalifikacijos specialistų…

                      Apie BVP auginimo (suformuojant apgaulingą jausmą, kad tai mūsų augančios gerovės rodiklis) ir PVM žalą gyventojams esu rašęs, o dabar pažvelkim, kas Lietuvoje ir už jos ribų labiausiai suinteresuoti, kad tokia politika ekonomikos ir finansų srityje išliktų įmanomai ilgiau

                      BVP rodiklis, viršijantis 75 procentus ES šalių vidurkį Lietuvai atsilieps apie 2,8 milijardo finansinės paramos iš ES fondų netektimi ir trigubai išaugusiu 45 proc. poreikiu prisidėti valstybės ir savivaldybių biudžetų lėšomis prie įvairių projektų įgyvendinimo, įsisavinat šias lėšas. Nebūtina būti itin įžvalgiam, kad dėl tokio galimai nusikalstamo Finansų ministerijos specialistų neapdairumo daugiau kaip tris metus iš eilės , išloš ne tik mūsų kaimyninės valstybės – Lenkija, Latvija ir Estija, bet ir kitos šalys sugebėjusios išlikti ES paramos gavėjais. Kad BVP rodiklio auginimą galima buvo suvaldyti liudija BVP paskaičiavimo metodika ir EUROSTAT duomenys (apie tai esu rašęs).

                      O štai dėl itin aukštų netiesioginių mokesčių – PVM ir akcizų tarifų išsaugojimo suinteresuoti ne tik valstybės biudžeto formuotojai (LR Finansų ministerija, Vyriausybė ir Seimas), bet ir mūsų šalies ekonomiką ir finansų politiką ypač įtakojantys ir didžiausią naudą gaunantys dukteriniai skandinavų šalių bankai. Ir štai čia išryškėja yra dar viena interesų grupė, kurioje galima įvardinti vietinių ir tarptautinių nusikalstamų struktūrų, korporacijų ir netgi teroristinių organizacijų atstovus.

                      Ir niekas iš šių „specialistų“ neakcentuoja būtinumo užlopyti biudžeto (mokesčių mokėtojų sumokėtų pinigų) grobstymo skyles, poreikio gyventi pagal išgales ir peržiūrėti išlaidas įvairioms tarptautinėms organizacijoms, kurios neduoda jokios pridėtinės naudos mūsų valstybei.

                      Tai teks padaryti mums, kaip ir visą eilę kitų pokyčiu, sutelkus į „KARTŲ SOLIDARUMO SĄJUNGA – SANTALKA LIETUVAI“ gerokai daugiau aktyvių piliečių ir kartu su mums pritariančiomis politinėmis jėgomis.

Saulius LAPĖNAS, „KARTŲ SOLIDARUMO SĄJUNGA – SANTALKA LIETUVAI“ pirmininko pavaduotojas.

===

PRIEDAI IR NUORODOS:

Atskirai įkeltas į įkeltas į YouTube portalą sukeltas prelegentų kalbas ir atsakymus į užduotus klausimus iš 2020-01-21 vykusios spaudos konferencijos LR Seime rasite suaktyvinę šią nuorodą: https://www.youtube.com/playlist?list=PLl1AZa-hT5ibqh_6U5gPWAo-L1BiCjBkh

Visą (nesukarpytą) 2020-01-21 vykusios spaudos konferencijos LR Seime įrašą rasite suaktyvinę šią nuorodą: https://youtu.be/uicHx9tnLSc

Tai pat žiūrėkite

LENKŲ MAŽUMĄ SUDARANTYS GYVENTOJAI, PIRMIAUSIAI YRA LIETUVOS PILIEČIAI

Kaip jau esu rašęs savo straipsnyje „Tikrų kovu debatuose nebuvo, kaip ir pačių debatų“, taip …

Vienas komentaras

  1. Žodžio laisvė...

    Visi junkitės kam rūpi Lietuvos likimas.Blogiau nebus.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *