Nepartinio Jurbarko rajono savivaldybės mero pavaduotojo Sauliaus Lapėno ATVIRAS LAIŠKAS

Lietuvos Respublikos Seimo nariams,

Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdžio pirmininkui,

Lietuvos laisvosios rinkos institutui,

Lietuvos konkurencijos tarybai.

 

Dėl buvusio Jurbarko rajono savivaldybės mero,

dabartinio LR Seimo nario Ričardo Juškos (LLS nario) viešų pareiškimų

apie galimai sudarytus slaptus susitarimus,

ribojusius konkurenciją ir laisvąją rinką Jurbarko rajono savivaldybėje.

 

                      Apie šilumos ūkį ir slaptus „padalijimo protokolus“ iš buvusio Jurbarko rajono savivaldybės mero, o dabar jau ir LR Seimo nario, save laikančio liberalu Ričardo Juškos lūpų.

Visi žino ir supranta, kad slapti Vidurio ir Rytų Europos padalijimo protokolai – Molotovo-Ribentropo paktas – tai blogai. O kaip su likusiomis (kitomis) sutartimis?

Laisva rinka ir laisva prekyba yra mūsų visuomenės ir ekonomikos pagrindas. Realios konkurencijos suvaržymas ir „užkulisiniai sutarimai“ valdžios lygyje, lobuojant stambių korporacijų interesus, likviduoja laisvąją rinką, didina monopolijų įtaką, naikina sveiką konkurenciją, įtakoja kainų augimą ir uždarbio mažėjimą, didina bedarbystę ir galų gale priveda prie bet kurios šalies ekonominio kracho. Visa tai, atrodytų, kiekvienam akivaizdžios aksiomos, nebereikalaujančios įrodymų. Kaip ir tai, kad politikas, davęs priesaiką tarnauti žmonėms ne gali „papildomai tarnauti“ dar kažkam tai.

Tačiau, atrodo, ne visi susigaudo šiuose subtilumuose. Kai kurie, neslėpdami didžiuojasi tuo, kad būgtai gindami gyventojų interesus, panaudodami žmonių suteiktą valdžią, darydami žalą rinkos ekonomikai, smulkaus ir vidutinio verslo vystymuisi Lietuvoje. Ir ypač keista, kad tokią poziciją viešumoje įgarsino Liberalų sąjungos narys.

Štai oficialus Jurbarko rajono savivaldybės posėdyje padaryto garso įrašo fragmentas (kalbančių asmenų veidai iš Balticum TV laidos „Jurbarko žinios“ reportažo apie vykusį posėdį):

Štai išgirstų posėdžio įraše, kalbėjusių asmenų tekstas:

Rimantas BAKAS (AB „Kauno energija“ generalinis direktorius): „[…] ir dar trumpai pridėsiu dėl nepriklausomo gamintojo. Kodėl jūs taip bijote nepriklausomų gamintojų? Kaune, Kauno mieste prieš 12 metų parduota elektros gamybos šaltinis – elektrinė. Yra aštuoni nepriklausomi šilumos gamintojai ir kažkaip tai Kaunas gyvena.

Iš salės pasigirsta Ričardo Juškos balsas (Jurbarko rajono savivaldybės tarybos nario, praeitoje kadencijoje buvusio mero): „aš labai atsiprašau kolegų priekyje, kurie užsiregistravę (eilėje laukiančių paklausti – S.L. pastaba). Tai ką pasakė dėl nepriklausomų šaltinių.

                      Gerbiamas direktoriau, per mano šešis čia darbo metus, mum bendradarbiaujant, tai jūs tą kompleksą įvarėt, nes visi skaičiavimai, visos metodikos buvo pateiktos – kokį nuostolį duos mums nepriklausomi šaltiniai atėję.

                      Aš dabar dėl etikos sumetimų, net ir partijų ir žmonių neatskleisiu, ką mes kalbėjom ir to negaliu padaryti, bet vien todėl, kad neateitų nepriklausomi šaltiniai, gi mūsų pokalbiai buvo, ką savivaldybė turi daryti, ką mes turim stengtis, kai sužinojom kokie nepriklausomi šaltiniai bandė ateiti – vardus, pavadinimus, įmones. Mes savo pažadus, kaip savivaldybė, kaip vadovai – siauras ratas žinojo, teisingai aš buvau stebėtojų taryboje, aš daug ko ir nepasakyti negalėjau, nes numatyta baudžiamoji atsakomybė buvo. Tai, tas kas buvo prašyta savivaldybės mes padarėm. Gerbiamas, Rimantai, gi prašymas buvo visuomet, kad tik neateitų nepriklausomas šaltinis, kad nepasiimtų grietinėlės, o kad išlaidos netektų „Kauno energijai“. Aš, bendradarbiaujant mums, šitą įvykdžiau. Tai man dabar tiktai keista girdėt, ką ir pradžioje minėjau, kaip dabar gali būti dabar naudingas nepriklausomas šaltinis?

įrašo ištrauką galite patys pasiklausyti:

Pilnas, beveik keturių valandų trukmės, Jurbarko rajono savivaldybės tarybos posėdžio garso įrašas tebėra savivaldybės e-portale: http://www.jurbarkas.lt/index.php?-1812905276 ir kalbos šia tema, prasideda nuo 2:39:30 valandos.

 

                      Klausimai:

– Ar šis pareiškimas dera su Lietuvos žmonėms duota priesaika, kurią  duoda bet kuris politikas, tapdamas savivaldybės tarybos nariu, rajono savivaldybės meru arba Seimo nariu?

– Ar Seimo nariai pritaria, kad tokie procesai išryškėję šioje situacijoje, tampa įprasta praktika tarp Lietuvos politikų ir tame nėra nieko blogo, kad net galima atvirai girtis tokiais pasiekimais (galimai slaptais susitarimais)?

– Koks Seimo narių požiūris į panašaus pobūdžio galimus sandėrius kasdieniniame darbe? Tuo labiau, kad dabar jau kaip Seimo narys liberalas, buvęs rajoninės savivaldybės meras Ričardas Juška disponuoja gerokai didesnėmis galimybėmis, balsuodamas už įstatyminius aktus ir priimdamas sprendimus reikšmingus visai Lietuvai.

– Ar Laisvos rinkos institutas panašią galimų sandėrių praktiką siūlytų diegti ir panaudoti visose savivaldybėse, visuose valdžių lygiuose, kad Lietuvoje būtų ribojama laisva rinka?

– Kaip Ričardo Juškos vieši pareiškimai ir panašūs galimai slapti sandėriai kasdieninėje praktikoje, dera su Liberalų sąjungos rinkimine programa ir LLS įstatais?

– Ar Lietuvos žmonės pritaria, tokiam liaudies išrinktųjų elgesiui ir galimai slaptų sandėrių sudarymui?

 

==================================

 

                      PRIEDAI ir papildomi paaiškinimai

 

                      Iš kur ir kodėl „išplaukė į paviršių“ šis įrašas.

Pastaruoju metu pasienyje su Rusija, esančią Jurbarko rajono savivaldybę, krečia karštinė nuo opozicijos (t.y. buvusio rajono savivaldybės mero gerbėjų) ir žiniasklaidos „komentatorių-trolių” keliamos isterijos, susijusios su AB „Kauno energija“ galimu sprendimu, galimai likviduoti savo filialą – Jurbarko šiluminių tinklus. Kol kas jokiais oficialiais dokumentais nepagrįstą „faktą“ ir tai, kad apie tokius pokyčius savivaldybė neturi jokių oficialiai iš AB „Kauno energija“ gautų dokumentų, opozicijos atstovai išnaudoja, kaip galimybę gąsdinti žmones būsimais atleidimais iš darbo ir daro tik emocijomis  pagrįstus panašius į šį pareiškimus: „rajono valdžiai nerūpi“ gyventojų bėdos ir panašiai.

2015 metų liepos mėnesį dėl iškilusios grėsmės gyventojams už šildymą mokėti 30 proc. daugiau, Jurbarko rajono savivaldybės meras pakvietė ir tarybos nariai išklausė AB „Kauno energija“ generalinio direktoriaus Rimanto Bako paaiškinimus dėl šios akcinės bendrovės filialo – Jurbarko šilumos tinklai likimo. Tarybos nariai gavo patikinimą, kad gyventojų interesai nenukentės o planuotos investicijos, statant biokuro katilą, bus įgyvendintos. Visi šio posėdžio dokumentai, kaip ir garso įrašas yra patalpintas Jurbarko rajono savivaldybės e-portale  ir visiems viešai prieinamas pagal šią nuorodą:

(Oficialus garso įrašas, po Jurbarko rajono savivaldybės posėdžio darbotvarkėje apsvarstytų klausimų, prasideda nuo 2:39:30 val: http://www.jurbarkas.lt/index.php?-1812905276  ).

Daugiau informacijos apie to meto įvykius galima rasti:

– straipsnyje „Ar tikrai Jurbarką šildė kauniečių sąskaita?“ 2017-07-31 – http://www.slapenas.lt/?p=5166

–  straipsnyje „Pažadai: „Kauno energija“ nestabdys investicijų“  2015-08-07 – http://www.jurbarkosviesa.lt/Naujienos/Numerio-tema/Pazadai-Kauno-energija-nestabdys-investiciju,

–  9 minučių trukmės video Balticum TV laidos „Jurbarko žinios” reportaže nuo 1:20 iki 10:00 min.:

2015 07 31 laidos „Jurbarko žinios“https://youtu.be/ZbrNDy_LoHU

Šiomis dienomis rajono žiniasklaidoje „komentatorių-trolių” keliama isterija dėl šių klausimų, privertė mane atidžiau ir dėmesingiau peržiūrėti buvusius archyvinius dokumentus bei įrašus, siekiant rasti visus įmanomus faktinius paliudijimus apie tuo metu girdėtus pažadus, jog Jurbarko žmonių interesai nenukentės. Tada ir buvo atkreiptas dėmesys į, tuo metu padarytą, buvusio rajono savivaldybės mero, tuometinio savivaldybės tarybos nario nuo Liberalų sąjungos  ir dabartinio LR Seimo nario Ričardo Juškos pareiškimą. Visai suprantama, kad tuo metu visas dėmesys buvo sutelktas į galimą kainos vartotojams augimą apie 30 proc., todėl šiam pasisakymui, primenančiam „sąmokslo teoriją“, niekas ir neskyrė ypatingo dėmesio.

Šių išdėstytų faktų fone, kyla klausimas – ar nėra panaudojami panašūs R. Juškos pasisakymuose nuskambėję galimai slaptai nuo visuomenės akių, politiniais ar kitais tikslais, sudaryti sandoriai (ar net sutartys) pasienyje su Rusija, esančios savivaldybės vadovų darbo destabilizavimui ar net pilnam visos vadovybės pakeitimui?

                      Svarbios aplinkybės, kurias tiesiog būtina paminėti ir žinoti.

Šis laiškas nesusijęs su teoriniais politiniais žaidimais – nepolitizuokime ekonomikos ir ūkio!

Situacija tokia, kad pradėjus dirbti naujai išrinktai savivaldybės tarybai ir naujai suformuotai valdančiai daugumos koalicijai, man kaip mero pavaduotojui teko ir tenka pastoviai susidurti su buvusio mero Ričardo Juškos ir jo buvusios komandos narių sprendimų ar veiksmų pasekmėmis. Su kiekviena darbo diena vis labiau man formuojasi įspūdis, kad daugumos rajono problemų šaknys glūdi galimai slaptai sudarytuose galimuose susitarimuose, apie kuriuos nei visuomenė, nei dabartinė savivaldybės vadovybė nieko nežino.

Du pavyzdžiai:

– pastaraisiais metais Jurbarko rajono savivaldybei, dalyvavusiai ir vykdžiusiai 2010-2014 m. kartu su partneriu (Nemano miesto administracija, Kaliningrado srityje) bendradarbiavimo abipus sienos programos projektą, iškilo  grėsmė, kad gali tekti sugrąžinti beveik vieną milijoną eurų, kaip netinkamai panaudotų lėšų dalį skirtą projekto įgyvendinimui, pagal Lenkijos finansų ir vystymosi ministerijos gautą reikalavimą.  Dėka keistai pasirašytų sutarčių, pusę tos sumos turėsim pervesti Rusijos fondui, nors užfiksuoti pažeidimai atsirado partnerių iš Rusijos pusėje. Ko mes nežinom? Gal pasirašant partnerystės sutartį buvo pasirašomos ir kitos galimai „slaptos“ sutartys ar buvo galimi susitarimai, kurių ne tik kad nesvarstė Jurbarko rajono savivaldybės tarybos nariai, bet apie šiuos prisiimamus įsipareigojimus (milžiniškus, palyginus su rajono savivaldybės metinio biudžeto dydžiu), negalėjo žinoti ir visuomenė? („Kaip aš dėl milijono eurų važiavau į Kaliningradą” I dalis – http://www.slapenas.lt/?p=6764 ir II dalis – http://www.slapenas.lt/?p=6834 )

– stebina ir kitas gana keistas pasipriešinimas savivaldybės teisėtiems reikalavimams, gauti duomenis apie buvusių laikotarpių išlaidas (realiai patirtas sąnaudas) ir UAB Tauragės regioniniame atliekų tvarkymo centro (TRATC) nepagrįsti ekonominiais paskaičiavimais tarifai, bei pernelyg dideles teisės ir galimybės išvengti atsakomybės dėl neūkiškumo, dėka pasirašytos dar 2009 metais koncesijos sutarties, kuri itin nenaudinga mūsų rajono gyventojams. (į šią problemą bandžiau atkreipti dėmesį ne vieną kartą ir pačiame aukščiausiame lygyje, tačiau iki šiol negavau jokio atsakymo nei iš Aplinkos ministerijos, nei iš Vyriausybės, nei iš LR Seimo, o prokuratūra (ko gero taip ir negavusi išsamaus atsakymo iš Aplinkos ministerijos) nematė prasmės ginti viešąjį interesą. Gerai, kad bent Prezidentūra šį bei tą parašė… („DVINARĖ APGAVYSTĖ?” 2016-12-19 – http://www.slapenas.lt/?p=6592 )

Suprantama, kad mano principinė pozicija, ginant gyventojų interesus neliko nepastebėta. Nuo pirmų dienų mane įspėjo, kad jei nenustosiu lįsti į „buvusių“ reikalus, man grės apkalta. Palaikiau tai nevykusiu pajuokavimu, nors ir esu užsiminęs apie tai viename iš savo straipsnių TRATC tema. Nepaklusau perspėjimams ir vykdžiau savo pareigas toliau. Galų gale, bet kokio posto praradimas ne itin didelė kaina – vykdant priesaiką Lietuvos žmonėms ir kovojant už jų interesus.

Nors, pripažinkim, kad ko gero, pagrindinis tikslas mano priešininkų būtų pasiektas – pasitraukus iš šio posto būtų neįmanoma susipažinti su anksčiau sudarytomis sutartimis ir įsipareigojimais. (Archyvai tik ribotą laiką saugo dokumentus, o po to tikėtina, kad dalis svarbių dokumentų ir nesulauktų kito politiko, panorusio užsiimti „senomis“ problemomis.)

                      Dabar, kai aštrėja klausimai dėl „milijono eurų Nemane (Kaliningrado srityje) ir kaista situacija Tauragės RATC-e – opozicija, pasinaudodama išgalvotomis prielaidomis, itin skubiai iniciavo nepasitikėjimą manimi. (Smulkiau apie tai straipsnyje „Interpeliacija man – kas ir kodėl bijo mero pavaduotojo Sauliaus Lapėno?” – http://www.slapenas.lt/?p=7066 ) Slapto balsavimo procedūra vyks po savaitės gruodžio 21 dieną, todėl neatmetu tikimybės, kad bus daromas visokeriopas spaudimas gyventojams, kad ir tokiais teiginiais, kaip šis: „rajono valdžiai nerūpi“ gyventojų bėdos.

Nesinori tikėti, tačiau kas žino, kokie slapti susitarimai, apie kuriuos užsiminė Ričardas Juška savo kalboje dar 2015 metais, gali įtakoti ir šią slapto balsavimo procedūrą dėl mano atstatydinimo? Tikiuosi, kad slaptas balsavimo rezultatai priklausys tik nuo balsavusių sąžinės ir atsakomybės už mūsų visų ateitį.

Būtent todėl, kad būtų sutaupytos mokesčių mokėtojų lėšos, nešvaistant jų beprasmiams debatams dėl nepasitikėjimo manimi – labai svarbu sužinoti Jūsų nuomonę į šiame atvirame laiške užduotus klausimus.

Jei aš klystu, jei tai, apie ką kalbėjo buvęs meras ir dabartinis Seimo narys Ričardas Juška (kurio šalininkai ir reikalauja mano atstatydinimo) pilnai dera su šiuolaikinio politiko ir liberalo įvaizdžiu; jei to reikia nepriklausomos Lietuvos gyventojų labui ir ekonomikai – aš suprasiu Jūsų išvadas.

Prašau, pagal galimybę, atsakyti iki gruodžio 21 dienos.

 

 

Saulius Lapėnas

Jurbarko rajono savivaldybės mero pavaduotojas

2017 m. gruodžio 13 d.

Jurbarkas

 

–                    „Vis dėlto  daugybė  Europoje kilusių skandalų rodo, kad,  nesant  aiškių ir įvykdomų  taisyklių, politinių sprendimų priėmimo procese gali pradėti dominuoti tam tikros privilegijuotųjų asmenų grupės, kurios turi prieigą prie didesnių resursų ir yra užmezgusios platesnį ryšių tinklą. Geriausiu atveju tokios grupės gali pakreipti tam tikrus atskirus sprendimus sau naudinga linkme, o blogiausiu atveju  – daryti įtaką priimant sprendimus instituciniu ir valstybiniu lygiu.  Šiuo metu nesąžininga ir neskaidri lobizmo praktika yra viena iš svarbiausių sąlygas korupcijai sudarančių rizikos veiksnių, su kuriais susiduria Europa.“Transparency International – pasaulinis judėjimas, kurio vizija yra pasaulis be korupcijos. Per daugiau nei 100 nacionalinių skyrių visame pasaulyje ir tarptautinį Sekretoriatą Berlyne, mes kovojame su korupcija, kad paverstume šią viziją tikrove. * — http://www.transparency.lt/lobistine-veikla-europoje-itaka-uzkulisiuose-privilegijuotas-itakos-darymas/

Tai pat žiūrėkite

„PARTIZANO RAUDA“ pagal Leonard Cohen atliekamą dainą „THE PARTISAN“

Partizanų pagerbimo, kariuomenės ir visuomenės vienybės dieną minint. Kai Jurbarko bardų klubo nariai paragino mane …

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *