Saulius Lapėnas: Penkios priežastys pritarti Darbo partijos politikai.

crop3_02_BFL_0812_1upd2pudSavo veikloje vadovaujuosi tradicinių liberalų vertybėmis ir tai gerai žino visi mano publikuojamų straipsnių skaitytojai. Būtent šių vertybių pagrindu egzistuoja ir vystosi RESPUBLIKA: ginanti savo piliečių interesus, mažinanti mokesčius pirmo būtinumo prekėms, ribojanti monopolijų įtaką ir palaikanti smulkų verslą, ginanti save nuo išorės priešų, garantuojanti visuomenėje stabilumą ir tvarką.

Kiekvienam aišku, kad spręsti šias problemas vienam – neįmanoma. Aš galėčiau surengti vienasmenišką piketą prie Norvegijos ambasados, reikalaudamas sugražinti iš lietuvės mamos Norvegijoje atimtą sūnų. Bet ar bus iš to kokia nors nauda? Visi žinome posakį: vienas lauke – ne karys.

Teigiami pokyčiai šalyje įmanomi, kai juose dalyvauja pakankamai didelis skaičius aktyvių piliečių. Tačiau tarp Lietuvoje veikiančių politinių judėjimų, šiandien matau tik vieną partiją, kuri nuosekliai ir realiai atstovauja piliečių interesus, vadovaudamasi tradiciniu liberalizmu. Aš kalbu apie Darbo partiją.

                Apie ideologiją.

Darbo partija yra Liberalų ir demokratų aljanso Europoje (ALDE) narė. O tai reiškia, kad jos pozicijos sutampa su Liberalų Internacionalo – tarptautinės politinės organizacijos, vienijančios liberalias partijas, ir įkurtos liberalizmo įtvirtinimui visame pasaulyje. Pagrindiniai Liberalų Internacionalo politiniai principai išdėstyti Oksfordo Manifeste 1947 metais (Originalą anglų kalba ir vertimą, galite perskaityti mano portale http://slapenas.lt/?p=3645).

                Apie realius veiksmus.

Be ideologinių motyvų, man ypatingą reikšmę turi realūs veiksmai. Todėl palyginsiu savo išsakomas tezes su citatomis iš publikacijų apie Darbo partijos iniciatyvas.

  1. Aš esu įsitikinęs, kad valstybė negali pelnytis savo piliečių sąskaita. Ne vieną kartą rašiau savo straipsniuose apie būtinumą sumažinti PVM tarifą pirmo būtinumo prekėms – tai vienintelis kelias siekiančiai vystytis šaliai, kurioje pagal Eurostat duomenis 31 proc. gyventojų – ties skurdo riba. http://lzinios.lt/lzinios/Lietuvoje/eurostatas-31-proc-lietuvos-gyventoju-ties-skurdo-riba/190400 .

                – 2016 m. vasario 4 d., Seimo Darbo partijos frakcija įregistravo įstatymo pataisas, kuriomis siūloma būtiniausiems maisto produktams vietoj dabar esamo 21 proc. taikyti lengvatinį 5 proc. PVM tarifą.

                Kęstutis Daukšys, Seimo Darbo partijos frakcijos seniūnas straipsnyje „Gana žmones vyti į Lenkiją“ (http://www.delfi.lt/news/ringas/politics/k-dauksys-gana-zmones-vyti-i-lenkija.d?id=70329522 ) būtent taip pagrindžia partijos poziciją: „Turime rūpintis gyventojų gerove, tad pirmas žingsnis šio kelio link – PVM tarifo mažinimas būtiniausioms prekėms. Dėl mažesnių kainų dažnas lietuvis pasiryžta važiuoti apsipirkti į Lenkiją. Tačiau neturėtume stebėtis tokiu gyventojų elgesiu. Juk Lietuvoje taikomas 21 procento PVM tarifas yra vienas aukščiausių Europoje. Štai kaimynė Lenkija mėsai, pienui ir neperdirbtiems maisto produktams taiko 5 proc. PVM lengvatą, kitoms maisto prekėms – 8 proc. O ką bekalbėti apie tokią šalį, kaip Didžioji Britanija, kur atlyginimai gerokai aukštesni, o pagrindiniams maisto produktams taikomas PVM tarifas – 0 procentų?

                Sumažinus PVM tarifą ir Lietuvoje atpigus maisto prekėms, žmonėms nebereikės keliauti į svetimą valstybę bei kelti jos ekonomiką. Pripažinkime, kad mūsų tautiečiai gerokai pakėlė kaimyninės šalies prekybos centrų pelną. O juk lietuvių pinigai turėtų cirkuliuoti čia – gimtinėje.

                Sumažinę PVM tarifą būtiniausiems maisto produktams, 15 procentų atpigintume reikalingiausias prekes. Taip susigrąžintume svetur pinigus leidžiančius tautiečius, nes jiems tiesiog neapsimokėtų apsipirkinėti svečioje šalyje.“

 

  1. Būtina teisiškai apriboti monopolistų apetitus – ir tie, kas susipažino su mano priešiška poziciją monopolinių įmonių ketinimams didinti mokesčius Jurbarko rajone už komunalines paslaugas (straipsniai apie TRATC ir šildymą…), gali pastebėti pozicijų sutapimą.

                – Darbo partijos pastangomis pažabotas monopolininkų apetitas http://www3.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=618&p_d=202521&p_k=1

                2015 gruodžio 15 d., Seimas po pateikimo pritarė Seimo Darbo partijos frakcijos seniūno Kęstučio Daukšio teiktam Energetikos įstatymo straipsnių pakeitimo projektui, kuriuo užkirs kelią nepagrįstoms energetikos, geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo sektoriaus rinkų monopolinių įmonių investicijoms bei užtikrins, jog šių įmonių teikiamų paslaugų kainos nekiltų buitiniams vartotojams.  

                 „Darbo partijos frakcija siekia saugoti visuomenės, ypač buitinių vartotojų, interesus ir nedidinti jiems sąskaitų už šildymą, elektrą, geriamąjį vandenį bei nuotekų tvarkymą. Tai yra būtinos, visiems reikalingos paslaugos, tad padėti žmonėms gyventi lengviau – mūsų partijos prioritetas“, – teigia Seimo Darbo partijos frakcijos seniūnas K. Daukšys.

                „Valstybė neturi pelnytis iš savo žmonių. Nesuvokiama, kad kai kurių įmonių investicijų grąža siekia per 15 proc. Šios įmonės teikia viešąsias paslaugas, kurios būtinos kiekvienam Lietuvos gyventojui, todėl jų investicijų grąžos norma turi būti minimali. Šios įstatymo pataisos naudingos tuo, kad visų minėtų sektorių įmonės žinos, kaip planuoti savo investicijas, o žmonės bus užtikrinti, jog jų interesai yra ginami“,– įsitikinęs K. Daukšys.“

 

  1. Aš esu įsitikinęs, kad valstybės stabilumą lemia subalansuota migracinė politika. Niekam ne paslaptis, kad Kremlius įtakoja migrantų antplūdį į Europą (DW – http://dw.com/p/1HlEs ). Net Vokietijos prezidentas išreiškė poreikį peržiūrėti ES migracinę politiką: „Nustatyti apribojimai migrantams, Vokietijos valstybės vadovo nuomone, nėra neetiški – tais atvejais, kai tokia strategija būtina valstybės funkcionavimo išsaugojimui, ji gali būti pateisinama morališkai ir net polititiškai.“ (DW –http://dw.com/p/1Hh6b ). Tačiau Lietuvoje tik Darbo partija pritaria šiam blaiviam požiūriui į migrantų problemą:

                – „Darbiečiai“ ragina nedelsiant peržiūrėti ES pabėgėlių politiką

                Darbo partija siūlo keisti šalies poziciją pabėgėlių klausimu. Jos nuomone, Europos Komisija turėtų kuo skubiau nutraukti atvirų durų pabėgėliams politiką ir pradėti ekonominių migrantų į kilmės šalį grąžinimą. Pabėgėliams iš karo zonų turi būti pradėta taikyti „laikino prieglobsčio” politika.

                „Mano nuomone, būtina nedelsiant baigti atvirų durų politiką ir pradėti ekonominių pabėgėlių grąžinimo procesą. ES turi duoti aiškų signalą, kad Europa nepriims kiekvieno norinčio, o tie kurie tikrai yra karo pabėgėliai – bus priglausti tik laikinai. Kai tik jų tėvynės vėl taps saugios – jie privalės į jas grįžti. Paryžiaus įvykiai išjudins daug procesų ir ES nebegali ignoruoti fakto, kad pabėgėlių srautai yra nevaldomi, o kartu su jais patenka ir teroristai”, – sako Darbo partijos pirmininkas Valentinas Mazuronis.“ http://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/darbieciai-ragina-nedelsiant-perziureti-es-pabegeliu-politika.d?id=69587278

  1. Aš įsitikinęs, kad mūsų valstybės politika turi įgyvendinti Konstitucijoje įvardintą prievolę ginti Lietuvos piliečių interesus, bet kurioje pasaulio šalyje:

                – Darbo partija: atimti vaikai turi būti grąžinti Lietuvai  (http://sc.bns.lt/view/item.php?id=197221 )

                2016 m. sausio 21 dieną, prie Norvegijos ambasados vyko protestas prieš Norvegijos vaiko teisių apsaugos tarnybą „Barnevernet“, reikalaujant nustoti atiminėti vaikus iš Lietuvos šeimų. Prie susirinkusio protestuotojų būrio savo solidarumą išreiškė ir Darbo partijos atstovai.

                „Privalome sugrąžinti savo nepilnamečius piliečius į jų gimtąją šalį, o tada tegul jau mūsų valstybės tarnybos sprendžia, koks bus tolimesnis to vaiko likimas: ar jis turėtų būti grąžintas seneliams, ar kitiems giminaičiams. Esu įsitikinęs, kad kita valstybė neturi teisės pasisavinti ir negrąžinti Lietuvai mūsų piliečio“, – sako Darbo partijos frakcijos seniūnas Kęstutis Daukšys.

                Primename, kad Darbo partija teikė vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstatymo pakeitimo projektą, kuriuo siekiama Vaiko teisių apsaugos kontrolieriui suteikti įgaliojimus ir sudaryti optimalias sąlygas bei galimybes ginti vaiko teises bei jo teisėtus interesus ne tik Lietuvoje, bet ir užsienio valstybėse. Seimas po pateikimo jau pritarė šiai darbiečių iniciatyvai.“

  1. Esu įsitikinęs, kol mokytojų atlyginimai nesusilygins su bankininkų gaunamu uždarbiu, kol kultūros srityje egzistuos tokia pražūtinga tautos išlikimui ekonominė ir socialinė nelygybė, tol nebus įmanoma pasiekti Lietuvos pilnavertiško ekonominio ir kultūrinio vystymosi. (Mano argumentai šia tema yra išdėstyti interviu „KARO APKASŲ TIESA, ARBA KOKIA NAUDA LIETUVAI IŠ KULTŪROS.“ http://slapenas.lt/?p=3699 ) Darbo partija nuosekliais veiksmais pasiekė minimalaus darbo užmokesčio didinimo ir vienintelė partija Lietuvoje, kuri palaikė streikuojančius mokytojus…

Todėl kaip politikas, aš palaikau efektyvius, užtikrintus Darbo partijos komandos veiksmus, ginant mokytojų interesus, nuo 2016 metų biudžeto formavimo iki galutinio sutarimo, tenkinančio mokytojų poreikius.

                                  – 2015-10-07 – L. Graužinienė: iš biudžeto reikalausime trijų dalykų
„Darbo partija kalbėsis su koalicijos partneriais ir reikalaus pagrindinių trijų dalykų: minimalaus darbo užmokesčio padidinimo daugiau kaip 400 (eurų. – ELTA), taip pat mokytojų atlyginimų padidinimo ir pensijų padidinimo”, – „Žinių radijui” sakė Seimo vadovė. (
http://www.delfi.lt/verslas/verslas/l-grauziniene-is-biudzeto-reikalausime-triju-dalyku.d?id=69204990 )
                                 
2015-12-09 – A. Pitrėnienė: mane plaka už tai, kad keliu atlyginimus
http://www.delfi.lt/news/daily/education/a-pitreniene-mane-plaka-uz-tai-kad-keliu-atlyginimus.d?id=69798216

                                 
2016-01-06 – Švietimo ministrė pasiūlė pedagogų algų kėlimo programą
http://lietuvosdiena.lrytas.lt/aktualijos/svietimo-ministre-pasiule-pedagogu-algu-kelimo-programa.htm?p=1

                                 
2016-01-14 – V. Mazuronis: kodėl Premjeras nenori kelti mokytojams atlyginimų?
http://sc.bns.lt/view/item.php?id=196901

 

                                  – 2016-03-03  – „Pedagogų atlyginimams kelti Darbo partijos deleguotos švietimo ministrės pastangomis šių metų biudžete jau buvo papildomai skirta 10 mln. eurų. Nuo rugsėjo papildomai bus skirti dar 8 mln.“ –  V. Mazuronis: „Iš A. Pitrėnienės daug kam reikėtų pasimokyti“

                „Švietimo ministrė A. Pitrėnienė, atsidūrusi iš tiesų sudėtingoje padėtyje – stengdamasi užtarti mokytojus, kuriems, kaip pati ne kartą pabrėžė, priklauso ir už kurių interesus visada kovojo – turėjo išlaviruoti ir sugebėti rasti būdą, kaip gauti papildomų lėšų ir sugrąžinti streikuojančius mokytojus į klases. Su šia nelengva užduotimi ji puikiai susitvarkė – pasitelkusi dialogą ir nepuldama į kraštutinumus pasiekė, kad nuo rugsėjo mokytojų atlyginimams papildomai būtų skirti 8 milijonai eurų. Tai dar vienas rimtas žingsnis, siekiant užtikrinti, kad mokytojams už jų darbą būtų tinkamai atlyginta. Dėkoju už pagalbą ir Premjerui: jis teisingai įvertino situacijos rimtumą ir padėjo surasti trūkstamus pinigus biudžete“, – sakė V. Mazuronis.

                 „Valstybė privalo užtikrinti, kad mokytojo specialybė būtų prestižinė, o visa švietimo sistema atitiktų aukščiausius ugdymo ir mokymo tikslus. Darbo partija visada palaikė pedagogus ir jų siekį į padorų atlyginimą, todėl ir toliau dėsime visas pastangas, kad jis netolimoje ateityje toks ir būtų“, – sakė Darbo partijos pirmininkas.“ (http://sc.bns.lt/view/item.php?id=199414 )

 

            Išvados.

                Ne partijos pavadinimas lemia jos turinį, o realiai vykdomi veiksmai ir jos įgyvendinama politika. Būtent todėl matydamas neatitikimą tarp to ką deklaruoja ir to, ką realiai įgyvendina kitos partijos, bandančios savintis liberalų vardą savo pavadinimuose, renkuosi tuos, kurių darbai nesiskiria nuo žodžių.

Įvertinus, išdėstytus teiginius, tikiuosi tampa aišku, kodėl apsisprendžiau tapti Darbo partijos nariu – tai apgalvotas, nuoseklus ir atitinkantis mano pažiūras sprendimas. Daugiau kaip 20 metų aktyviai dalyvauju Lietuvos Respublikos politiniame gyvenime. Rinkimuose, vykstančiuose nepriklausomoje Lietuvoje, dalyvauju nuo 1995 metų. Ir lieku įsitikinęs, kad Lietuva nusipelno nepriklausomybės, o šalies gyventojai ekonominės gerovės.

                P.S.: Kai kas mane laiko idealistu. Kai kas įsitikinę, kad aplinkui viskas blogai ir geriau nebus. Bet jei neturite idealų, tai neturite ir tikslo, kurio verta siekti.

Kokia ateitis laukia šalies, kurioje klesti neviltis ir, abejingumas? Būtent to ir siekia įvairaus plauko „putinistai“, prisidengdami melagingu rūpesčiu ir „meile migrantams“, paminant savo piliečių interesus ir ateitį. Būtent jie savo saldžiu melu, nutylėdami, slėpdami realius faktus ir realias problemas, stumia mus į nestabilią situaciją, į Europos Sąjungos griūtį, o mūsų šalį į „kremliaus rankas”. Su šia augančia grėsme stengiuosi kovoti savo straipsniuose, kuriuose pateikiu ne gandus, o realius faktus iš ES ir kitų oficialių šaltinių.

 

Tai pat žiūrėkite

KSS-SL RINKIMŲ Į LR SEIMĄ NAUJIENLAIŠKIS NR.2

KSS-SL rinkiminio sąrašo Nr.10 RINKIMŲ AGITACIJA sukurta rinkimų kampanijos dalyvio platinimui neatlygintinai.

Vienas komentaras

  1. Puikios mintys, idėjos ir siekiai.Sėkmės , mes Jus palaikome…

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *