JAUNIMO PARKAS – ERDVĖ BENDRAUTI, KURTI IR KEISTIS PATIRTIMI

Reklama ant tako
Reklama ant tako

Šio parko idėja siekia 1990 uosius metus, kai Jurbarko rajono savivaldybėje po ilgų diskusijų buvo priimtas sprendimas formuoti sklypą daugiabučių namų kvartalo gyventojų rekreacinių poreikių tenkinimui taip vadinamame naujamiestyje. Kelių metų bėgyje buvo nutiesti pirmieji pėsčiųjų takai, pasodinti pirmieji medeliai, bandyta su liaudies meistrų pagalba įrengti vaikų žaidimo aikštelę… Tačiau ilgai puoselėtų lūkesčių realizavimas ir rimtesni darbai tapo įmanomi tik gavus paramą iš ES fondų. Projektuotojai ir šio objekto rangovai jau atliko savo darbą. Tačiau tai tik graži pradžia, siekiant tolimesnio tikslo.

Šio parko ateitis priklausys ne tik nuo jo pavadinimo, bet ir nuo to, kas čia lankysis, kas čia jausis šeimininkais ir kokia čia bus sukurta atmosfera. Pavadinimą „Jaunimo parkas“ siūlau priimti ne tik kaip šio parko paskirties įvardinimą, o kaip vietą, kurioje bendrauja, kuria, leidžia savo laisvalaikį ir bendrauja įvairių kartų žmonės, vardan mūsų jaunimo.

Nuoširdžios padėkos nusipelno „Akmens uola“ savininkas Rimantas Židulis ir šios įmonės darbuotojai, kurie išgirdo ir suprato mūsų jaunimo jau porą metų brandintą norą turėti viešą vietą knygų mainams. Darbai užtruko beveik du mėnesius ir šiandien esame liudininkais įvykio, kai jaunimo brandinta idėja tapo akmeniniu „kūnu“. R. Židulis geranoriškai sutiko pagaminti ir perduoti skulptūrinę kompoziciją „Knygų avilys“ Jurbarko Jaunimo organizacijų sąjungai neatlygintinai naudoti savo ir visos miesto bendruomenės poreikiams. O Jurbarko Jaunimo organizacija priimdama skulptūrinę kompoziciją „Knygų avilys“ įsipareigoja ją saugoti, rūpintis ir tinkamai panaudoti šios kompozicijos galimybes šiandien ir ateityje, perduodant savo teises ir pareigas ateities kartoms.

Šio parko atidarymas sutapo su rugsėjo pirmosios – mokslo metų pradžios švente. Tai puiki proga apmąstyti tolimesnius planus ir perspektyvas ateičiai. Dažnai šiomis dienomis tenka girdėti apie pilietinės visuomenės reikšmę žmogaus, bendruomenės ir valstybės raidai. Valstybės gyventojai, suvokę savo pilietines pareigas ir teises, susitelkę į bendruomenę, tampa nenugalima jėga, kuri gali save apginti, atstovauti ir reikšti savo interesus. Tik šioms sąlygom esant subręsta savigarbos ir pasididžiavimo jausmas savo gyvenamąja aplinka, šalia esančiais žmonėmis, savo krašto istorija ir tradicijomis. Ar ne to mums labiausiai trūksta, kai matome ne tik akivaizdžias grėsmes iš išorės, bet ir kai patys bandome kovoti su patyčiomis prieš silpnesnį, su aplinkos teršėjais, tinginiais ir nevalomis? Ar ne todėl 2016-ieji paskelbti Vietos bendruomenės metais?

Nuo neatmenamų laikų žmonės vienijosi ir telkėsi į bendruomenes ne tik dėl išorės priešų ar baimės būti pavergtais. Nuo neatmenamų laikų buvo gyvybiškai svarbus poreikis kaupti ir keistis žiniomis bei patirtimi. Kartu su visuotinai pripažintais demokratijos principais tai formavo prielaidas kurtis gyvenvietėms, miestams, o po to ir valstybėms. Ir istorija žino visą eilę pavyzdžių, kai nustoję tai daryti, susiskaldę ir susipriešinę buvo pavergti ir sunaikinti.

Tikiu, kad Jaunimo parkas taps puikia erdve bendravimui, kūrybai ir patirties pasidalinimui tarp visų kartų. Ir kviečiu visus, kurie jaučia atsakomybę už save, savo artimuosius už mūsų jaunimą, prisidėti savo poelgiais ir darbais prie šių kilnių tikslų įgyvendinimo – vardan mūsų jaunimo!

Nuoširdūs sveikinimai su mokslo ir žinių diena, su rugsėjo pirmąja!

 

Saulius Lapėnas

Jurbarko rajono mero pavaduotojas

1 Eskizai fantazijai suzadinti 2015-07-12
Pirmieji sumanymo eskizai, kuriuos nupiešiau fantazijai sužadinti
2 Projektavimas eigoje
Rimas Židulis – tikras savo miesto patriotas, žmogus labai greitai supratęs ir pritaręs idėjos realizavimui
3 Rezultatas-I
Na ir turime idėją, įkūnytą architektūrinėje kompozicijoje iš akmens. Trumpai tariant, idėja virto kūnu iš akmens!
4 Perdavimo aktas
SKULPTŪRINĖS AKMENŲ KOMPOZICIJOS „KNYGŲ AVILYS“ PERDAVIMO AKTAS 2015 m. rugsėjo 1 d.

Keletas akimirkų iš atidarymo:

Tai pat žiūrėkite

„PARTIZANO RAUDA“ pagal Leonard Cohen atliekamą dainą „THE PARTISAN“

Partizanų pagerbimo, kariuomenės ir visuomenės vienybės dieną minint. Kai Jurbarko bardų klubo nariai paragino mane …

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *