PRIEŠ BALSUODAMAS, PRIVALAI ATLIKTI IŠPAŽINTĮ MERUI? – gal ir būtų linksma, jei nebūtų pažeidžiami įstatymo bent keli straipsniai.

Meras tardo rinkejaNAUJIENA, Jurbarko rajono savivaldybėje, kiekvienas užsukęs į savivaldybės pastatą ir norintis iš anksto balsuoti savivaldos rinkimuose, buvo verčiamas atsakyti į klausimus, kuriuos užduoda ne bet kas, o Jurbarko rajono meras Ričardas Juška.

Mero apklausiamo rinkėjo parodomoji baudžiamoji akcija matoma šiame video įraše: nuo 1:25min. iki 2:30 min., tikriausiai vyksta su lozungu: „Aš išmokysiu  tavo seserį, tavo mamą ir kitus giminaičius demokratijos“.

Kitaip sunku paaiškinti tokį mero norą asmeniškai susipažinti su rinkėjo seserimi. O įkyrūs mero klausimai: „O tai kur sesuo?… O tai kur ji yra?…” (kokią tai įtaką turi rinkimams?) ne vieną kartą pakartojami reportaže, primena, kad santvarka, kai panašių klausimų uždavinėjimas buvo kasdienybė – dar nėra tik istorija.

Tuo labiau, kad filmavimas vyko ne slaptai ir meras su pasididžiavimu, kaip koks detektyvas (šerifas) serialuose, demonstruoja savo valdžią. Ko gero svarbesnių reikalų rajono vadovui nebėra, kaip aiškintis rinkėjo giminystės ryšius ir galvoti, kaip čia uždrausti šeimyninius pokalbius tarp giminaičių.

Akivaizdu, kad nesant realių faktų ir pažeidimų (kaip ir buvo konstatuota reportaže), kai kam labai norisi sugražinti laikus, kai užtekdavo vien įtarimo, kad nusiųstum žmogų į Sibiro platybes. Akivaizdu, kad neteisėtai prisiėmus tardytojo ir įstatymų sergėtojo vaidmenį, buvo užmirštos žmogaus teisės.

Susidaro vaizdas, kad šiems valdininkams, negalioja įstatymai, draudžiantys naudotis tarnybine padėtimi ir įtakoti rinkėjų valią balsavimo metu. Ką apie tai mano Vyriausioji rinkimų komisija išgirsime ko gero tik po rinkimų, bet rinkėjai jau dabar privalo žinoti: JŪS NEPRIVALOTE ATSAKINĖTI Į JOKIUS KLAUSIMUS UŽ KĄ BALSAVOTE, O JEI BUVOTE APKLAUSIAMI, DRĄSIAI RAŠYKITE PROTESTUS RINKIMINĖS KOMISIJOS PIRMININKEI IR INFORMUOKITE APIE TOKIUS FAKTUS LAIKRAŠČIŲ IR TELEVIZIJOS ŽURNALISTUS.

Gal kam nors pasirodys, kad šis videoįrašas mažareikšmis įvykis. Todėl, paprašiau juristo pakomentuoti šį video įrašą ir jis konstatavo:

„Tik iš pirmo žvilgsnio galima galvoti, kad asmuo, vykdantis tokį „tardymą“, rūpinasi Savivaldos tarybų rinkimų įstatymo 6 straipsnio „Draudimas papirkti rinkėjus“ įgyvendinimu, tačiau užsiimdamas neteisėta tardytojo praktika, jis pažeidė dar keletą šio įstatymo svarbius straipsnius.

  1. Pirma, buvo pažeista 6 straipsnio 3 dalis, kurioje teigiama: „Rinkėjų ir rinkimų teisę turinčių asmenų papirkimo faktus tiria savivaldybių rinkimų komisijos Vyriausiosios rinkimų komisijos nustatyta tvarka, o vertina Vyriausioji rinkimų komisija.“ Taigi, jei jis ne šios komisijos narys, tai akivaizdu, kad užsiima neteisėta veikla.
  1. Antra, savo veiksmais jis pažeidė 5 straipsnio 2 dalies nuostatas: „Kontroliuoti rinkėjų valią rinkimuose draudžiama. Balsavimo metu draudžiama paveikti rinkėjo apsisprendimą ar valią balsuoti arba nebalsuoti už kurį nors kandidatą ar kandidatų sąrašą, taip pat skubinti rinkėją balsuoti. Rinkėjui turi būti sudarytos sąlygos slaptai ir netrukdomam užpildyti rinkimų biuletenį.“
  2. Trečia, bauginimu ir smerkimu grindžiamą toną ir elgesį, sužinojus už ką rinkėjas nori balsuoti, draudžia šio įstatymo 45 straipsnis: „Atsakomybė už šio įstatymo pažeidimą. Asmenys, smurtu, apgaule, grąsinimais, papirkimu arba kitu būdu trukdantys rinkėjams įgyvendinti rinkimų teisę, organizuoti ir vykdyti rinkimų agitaciją ar pažeidę jos tvarką, paskelbę arba kitaip platinę melagingus duomenis apie kandidatą ar trukdę jam susitikti su rinkėjais arba kitaip pažeidę šį įstatymą, taip pat rinkimų komisijų nariai ar kiti pareigūnai, suklastoję, sugadinę, sunaikinę, pagrobę ar paslėpę rinkimų dokumentus, neteisingai suskaičiavę balsus, pažeidę balsavimo slaptumą arba kitaip pažeidę šį įstatymą, atsako įstatymų nustatyta tvarka.“
  3. Ketvirta, pokalbis vyko šalia balsavimo patalpos ir buvo pažeistas 57 straipsnis: „Balsavimo patalpų parengimas“, kuriame nurodoma: „Iš balsavimo patalpos, perėjimo į ją patalpų (koridorių) ir 50 metrų atstumu aplink pastatą, kuriame yra balsavimo patalpa, turi būti pašalinta rinkimų agitacijos ar kita rinkėjų informavimo medžiaga, išskyrus tą, kurią išleido Vyriausioji rinkimų komisija.“ Todėl net ir rinkiminės kampanijos dalyvį, o tuo labiau, turintį valdžios įgaliojimus ir netylintį, galima vertinti kaip spaudimą ar įtaką rinkėjui.
  4. Penkta, jei jau „tardymą“ vykdo pats rajono meras, tai akivaizdžiai pažeidžiamas 51 straipsnis: „Draudimas vykdyti rinkimų agitaciją, naudojantis tarnybine padėtimi“, kuriame labai kategoriškai draudžiama „naudojantis tarnybine padėtimi bandyti paveikti rinkėjų valią“.

Visus šiuos straipsnius galite perskaityti patys: : LIETUVOS RESPUBLIKOS SAVIVALDYBIŲ TARYBŲ RINKIMŲ ĮSTATYMAS  – http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=493985

Dar vienas klausimas kyla, jei į šį videoįrašą pasižiūrėsim kaip į akivaizdų psichologinio spaudimo rinkėjui faktą, rinkimų vietoje ir vertinsime pagal Lietuvos Respublikos Baudžiamojo kodekso 172 straipsnį, kuriame nedviprasmiškai teigiama:

„172 straipsnis. Trukdymas pasinaudoti rinkimų ar referendumo teise

 

  1. Tas, kas naudodamas psichinę prievartą arba papirkdamas, arba apgaulės būdu trukdė asmeniui realizuoti savo teisę rinkti, būti išrinktam arba dalyvauti referendume arba organizavo trukdymą asmeniui realizuoti savo teisę rinkti, būti išrinktam arba dalyvauti referendume, baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki ketverių metų.
  2. Tas, kas padarė šio straipsnio 1 dalyje numatytą veiką, jeigu dėl to rinkimai ar referendumas buvo pripažinti negaliojančiais, baudžiamas bauda arba laisvės atėmimu iki penkerių metų.
  3. Už šiame straipsnyje numatytas veikas atsako ir juridinis asmuo.

(LIETUVOS RESPUBLIKOS BAUDŽIAMASIS KODEKSAS, XXVI SKYRIUS.NUSIKALTIMAI ASMENŲ RINKIMŲ TEISĖMS IR LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO, SEIMO, EUROPOS PARLAMENTO BEI SAVIVALDYBIŲ TARYBŲ RINKIMŲ AR REFERENDUMŲ TVARKAI. 172 straipsnis. Trukdymas pasinaudoti rinkimų ar referendumo teise.)

 

Tai mane apstulbino. Kaip ir daugelis Lietuvos gyventojų girdžiu apie policijos pradėtus tyrimus dėl įtarimus keliančių rinkėjų pavežėjimo prie balsavimo vietų atvejų, kaip didžiausią grėsmę demokratijai. Nors nė viename įstatyme nemačiau draudimo pavežti rinkimų dieną, tik netiesiogiai, tai galima vertinti, kaip draudimą suteikti paslaugą. Tačiau pripažįstant, kad kai kur galėjo būti tokie atvejai (ne įtarimai, bet faktai), tai jie ne „trukdė asmeniui realizuoti savo teisę rinkti“, bet priešingai – padėjo realizuoti šią teisę. Juk kaip bežiūrėsi, šie „organizatoriai“ neturėjo galimybės kontroliuoti rinkėjo veiksmų rinkimų vietoje (kabinoje ar prie balsavimo urnos). Pripažįstu, kad visi pažeidimai turi būti tiriami įstatymų numatyta tvarka.

Tačiau visai kitas reikalas, kai paviešinamas akivaizdus faktas (ne įtarimas) vieno iš kandidatų į mero postą, išankstinio balsavimo vietoje. Ir nei VRK, nei policija neskuba tirti šio fakto ir jo aplinkybių, nors ši video medžiaga atvirai prieinama jau daugiau nei savaitė laiko.

 

Į mano klausimą apie tai, kad gal videoįraše užfiksuotas mero „budėjimas“ neturėjo lemiamos įtakos rinkimų rezultatams ir yra mažareikšmis, juristas atsakė:

„Įstatymas galioja visiems: ir merui ir bomžui. Jei valdžios atstovas atvirai pažeidžia įstatymą, prisidengdamas jo vykdymu – tai iš tiesų reali grėsmė teisingumui, šaliai ir demokratijai“.

Putino režimo pavyzdys įrodo, prie ko tai veda.

Asmeniškai aš niekada nesu susidūręs su rinkėju papirkinėjimu. Man tai nepriimtina, kaip ir kiekvienam normaliam žmogui. Mano principas – bet kokia nesąžininga veikla (ar prie balsavimo urnų ar aukščiausiose valdžios sluoksniuose) veda prie totalitarizmo ir diktatūros. Nematau jokios prasmės kam nors laimėti rinkimus tokių priemonių pagalba.

Rinkimai reikalingi ne valdžiai, o piliečiams. Nupirktas arba prigąsdintas melagingais kaltinimais, rinkėjas, atsisako būti savo šalies šeimininku ir tiesiogiai stumiamas į emigraciją. Užguitas, prigąsdintas ir nuperkamas pilietis – geriausia dovana Putinui ir nuo to prasideda mūsų nepriklausomos Lietuvos Respublikos pabaiga.

 

——- Šaltiniai

Jurbarko „Šviesa“ (video nuo 1:25 min. iki 2:30 min.)

http://jurbarkosviesa.lt/Naujienos/Ivykiai/Isankstiniai-rinkimai-su-itarimu-sleifu-policija-padejo-ikiteismini-tyrima-nuotraukos-video

https://www.youtube.com/watch?v=mlLBXwWXHUA

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SAVIVALDYBIŲ TARYBŲ RINKIMŲ ĮSTATYMAS

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=493985

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS BAUDŽIAMASIS KODEKSAS

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=493995

 

Tai pat žiūrėkite

KSS-SL RINKIMŲ Į LR SEIMĄ NAUJIENLAIŠKIS NR.2

KSS-SL rinkiminio sąrašo Nr.10 RINKIMŲ AGITACIJA sukurta rinkimų kampanijos dalyvio platinimui neatlygintinai.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *