Būtina užtikrinti vieningą ir kryptingą vadovavimą verslo centrams

Šiandien Seime įvyko Verslo centrų asociacijos organizuota konferencija „Viešosios paslaugos verslui: nuo politikos iki verslininko”.

Seimo Ekonomikos komiteto ir Verslo užimtumo komisijos narys Saulius Lapėnas konferencijoje teigė, jog „būtina užtikrinti vieningą ir kryptingą vadovavimą verslo centrams iš Ūkio ministerijos, o ne versti kiekvieną centrą atskirai kurti savo strateginius darbo planus, teikti juos ministerijai ir tikėtis pritarimo. Ministerijos parengtų ir patvirtintų strateginių planų vykdymas turėtų būti pagrindinis Verslo centrų uždavinys. Sveika konkurencija tarp Verslo centrų galėtų vykti pagal keletą visuotinai privalomų parametrų: kaip kinta verslumo lygis konkrečioje teritorijoje, kaip pritraukiamos investicijos, kaip įsisavinama ES struktūrinių fondų ir valstybės parama ūkio subjektams ir t.t.”.

Ūkio ministerijos sekretorius Gediminas Rainys aptarė viešųjų paslaugų verslui įgyvendinimo perspektyvas, Ignalinos verslo informacijos centro direktorė, Verslo centrų asociacijos tarybos narė Ligita Smagurauskienė, Lietuvos inovacijų centro projektų vadybininkas Artūras Jakubavičius ir Lietuvos ekonominės plėtros agentūros l.e.p. generalinė direktorė Audronė Masandukaitė pateikė paslaugų teikėjų verslui požiūrius. Konsultacinės kompanijos „Jostra” direktorius Jonas Stravinskas aptarė viešųjų paslaugų verslui tinklo įstaigų veiklos ekonominio ir socialinio efektyvumo didinimo galimybes. Diskusijose dalyvavo UAB „Romnesa” generalinis direktorius Romualdas Spulis, IĮ „Aras” savininkas Rimantas Kraujutis, UAB „Baltic innovative solutions” direktorius Stanislovas Rimkus.

Konferencijos dalyviai sutartinai teigė, kad norint teikti kvalifikuotas paslaugas verslui būtina didinti atlygį, nes sunku ne tik prikalbinti veiklius žmones dirbti Verslo informaciniuose centruose, bet ir juos išlaikyti, kai privačios struktūros bando juos pervilioti pas save.

Konferencijos metu buvo atkreiptas dėmesys, kad priėmus Seimo darbo grupės parengtą Smulkaus ir vidutinio verslo (SVV) įstatymą, atsirastų galimybė esamais finansiniais ir žmogiškaisiais ištekliais įkurti SVV departamentą, kurio direktyvinės nuostatos būtų privalomos šakinėms ministerijoms ir jų žinioje esantiems padaliniams. Taip būtų išvengta nereikalingo biudžetinių ir žmogiškųjų išteklių išskaidymo. Būtų pasiektas kryptingai ir tikslingai formuluojamas tikslas – didinti įmonių skaičių tūkstančiui gyventojų, būtų sudarytos sąlygos verslo plėtrai rajonų centruose ir kaimuose, duotų realią alternatyvą besiverčiantiems tradicine žemdirbyste.

Verslo informacinių centrų struktūra, būdama arčiausiai esamų ir potencialių verslininkų, sudaro galimybę kokybiškai vertinti verslo aplinką skirtinguose regionuose, teikti apibendrintus siūlymus regioninės plėtros struktūroms ir įstatymų leidėjams. Todėl baigiantis konferencijai buvo sutarta apibendrintą konferencijos pranešimų medžiagą pateikti Ūkio ministerijai tikintis teigiamų pokyčių Verslo informacinių centrų veiklos strateginiam vadovavime ir finansavimo problemų sprendimuose.

http://www.elta.lt/zinute_pr.php?inf_id=656002

Tai pat žiūrėkite

BALTOJOJE KNYGOJE DEMOKRATIJAI IR REALIAI SAVIVALDAI – VIETOS NEDAUG

Ne per seniausiai pasinaudojau kvietimu pabendrauti su garbiais Trečio amžiaus universiteto klausytojais Jurbarko miesto seniūnijos …

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *