PRIEŠ SKALŪNINIŲ DUJŲ EKSPLOATAVIMĄ JURBARKO KRAŠTE

Jurbarko rajono savivaldybė 2013 m. spalio 2 d. iš Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos gavo raštą, kuriuo prašoma skubos tvarka per 5 darbo dienas pateikti išvadą dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl leidimo naudoti tradicinius ir išsklaidytuosius angliavandenilių išteklius Šilutės – Tauragės plote išdavimo“ projekto. Šiam klausimui svarstyti 2013 m. spalio 8 d., antradienį,  13 val. buvo su6auktas neeilinis savivaldybės Tarybos posėdis.

                      Visiems turėtų būti suprantamas ir gerbtinas vietos bendruomenių ir visos Lietuvos gyventojų nerimas dėl nepakankamos informacijos bei galimų pavojų Lietuvos turtui – vidaus vandenims. Kita vertus labai svarbu atrasti alternatyvą monopoliniam brangių dujų tiekimui ir taip atpiginti žmonėms šildymo kaštus.

                      Lietuvos žmonėms turi būti pateikta visa reikalinga informacija apie skalūninių dujų išteklių žvalgybos metodiką, galimus pavojus, numatomą išteklių mastą ir naudą visai Lietuvai bei vietos bendruomenėms.

                      Posėdžio metu pasisakydamas priminiau, kad „jau buvo bandymų Jurbarke statyti padangų utilizavimo įmonę, kai šiai idėjai nepritarė bent kelios savivaldybės ir šios gamyklos pelningai veiklai būtų tekę perdirbti ne tik padangas iš Lietuvos bet ir kaimyninių šalių. O kokios pasekmės Jurbarko krašto siekiams vystyti turizmo infostruktūrą, matyt, ne labai kam rūpėjo…

                      Nepriimtina praktika, neinformuojant savivaldybės teritorijoje esančių gyventojų apie ketinimą žvalgyti skalūninių dujų išteklius, reikalauti Savivaldybės tarybos narių išvados ir galimo pritarimo jų naudojimui“.

                      Posėdžio metu pasiūliau kreiptis į LR Vyriausybę su tokiais teiginiais:

                      „Siekiant nešališkumo tyrimus privalo organizuoti pati LR Vyriausybė, samdant reikiamus profesionalus bei iš anksto neįsipareigojant trečioms šalims dėl galimos ilgalaikės išteklių gavybos. Dabar tai panašu į viešųjų pirkimų organizavimą, kai potencialiam dalyviui leidžiama suformuluoti reikalavimus būsimam viešam pirkimui“.

                      Nors pasiūliau skubiai išplatinti pranešimą žiniasklaidai, nes LRV posėdyje Jurbarko savivaldybės tarybos narių nuomonė galėjo likti neišgirsta, dėl labai paprastos priežasties – tai turėjo įvykti sekančią dieną, o dokumentai per naktį gali Vilniaus ir nepasieks. Nors tai buvo padaryta pavėluotai, tai geriau, nei niekada. 

                      Oficialus Jurbarko rajono savivaldybės pranešimo tekstas:

                      Spalio 8 d. į neeilinį posėdį susirinkusi Jurbarko rajono savivaldybės taryba nepritarė Vyriausybės nutarimo projektui „Dėl leidimo naudoti tradicinius ir išsklaidytuosius angliavandenilių išteklius Šilutės-Tauragės plote išdavimo“.  Spalio pradžioje netikėtai paaiškėjo, kad vadinamasis Šilutės-Tauragės plotas apima ne tik  Tauragės, Šilutės ir Pagėgių savivaldybių teritorijas, tačiau užima ir nemažą dalį Jurbarko rajono.  Pagal Vyriausybės nutarimo projekte pateiktas koordinates,  į šį plotą įeina visas vakarinis Jurbarko rajono kraštas  ir net  Jurbarko miesto dalis. 

                      Strateginiame Jurbarko rajono savivaldybės plėtros plane nubrėžta rajono ateities vizija – saugi ir aktyvi bendruomenė, kokybiška ir patogi gyventi gyvenamoji aplinka, konkurencinga rajono ekonomika su pritaikyta turizmui Nemuno krašto istorine, kultūrine ir gamtine aplinka. Tradicinių ir išsklaidytųjų angliavandenilių išteklių gavyba gamtiniu požiūriu patraukliausioje ir geriausiai išsaugotoje Jurbarko rajono savivaldybės teritorijos dalyje visiškai užkirstų kelią šią aplinką pritaikyti turizmui ir rekreacijai. Į Vyriausybės nutarimo projekte nurodytą teritoriją įeina Smalininkų miestas, kuris pagal Jurbarko rajono savivaldybės tarybos patvirtintą bendrojo plano koncepciją siekia kurorto statuso, tačiau tradicinių ir išsklaidytųjų angliavandenilių išteklių gavyba gretimose teritorijose užkirstų galimybę kada nors šį statusą pasiekti.

                      Didžioji nutarimo projekte numatytos Jurbarko rajono savivaldybės teritorijos dalis yra miškų ūkio paskirties žemės plotai, šioje teritorijoje yra Viešvilės valstybinis rezervatas, Kaskalnio geomorfologinis, Mituvos hidrografinis ir Jūros ichtiologinis draustiniai, didelė teritorijos dalis priskiriama europinių buveinių apsaugai svarbioms NATURA 2000 teritorijoms.  Vakarinėje  savivaldybės teritorijos dalyje yra daug mažų upių ir upelių: Giluvė, Ežerėlis, Kasikas, Viešvilė, Šventoji, Mituva, Antvardė, Vajota, Kamė, Globys ir t.t. Naudojamt tradicinių ir išsklaidytųjų angliavandenilių išteklius ir tvarkant pramonės atliekas, kiltų didelis šių vandens telkinių, o tuo pačiu Nemuno ir Kuršių marių užterštumo pavojus. Jurbarko rajonas pasižymi aukštos kokybės gruntiniu vandeniu, beveik visuose didesniuose kaimuose yra įrengtos vandenvietės, kurioms iki šiol dėl lėšų trūkumo nėra nustatytos sanitarinės apsaugos zonos, todėl tradicinių ir išsklaidytųjų angliavandenilių išteklių žvalgyba ir gavyba netoli šių vandenviečių sudarytų realų pavojų, kad bus užterštas gyventojams tiekiamas geriamasis vanduo.

                      Tarybos narius papiktino tai, kad nutarimo projektas  išvadai pateikti  Jurbarko rajono savivaldybės vadovus pasiekė spalio 3 d., o  išvada turi būti pateikta iki spalio 9 d. Prie nutarimo nėra pateikta jokio aiškinamojo rašto ir pagrindimo.  Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamente numatyta,  kad institucijos gali motyvuotai prašyti pateikti išvadas dėl teisės akto projekto skubos tvarka, jeigu dėl nenumatytų aplinkybių Vyriausybės nutarimas turi būti priimtas nedelsiant. Šiuo atveju jokių motyvų ir nenumatytų aplinkybių, dėl kurių Vyriausybės nutarimas turėtų būti priimtas nedelsiant, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija savo rašte nenurodė.  Peršasi išvada, kad prašymas teikti išvadas skubos tvarka pateiktas galimai siekiant sutrukdyti informuoti apie siūlomą priimti Vyriausybės nutarimą savivaldybės bendruomenę ir sužinoti jos nuomonę.“

________________________________________

Norintiems susipažinti su išsamesne medžiaga apie skalūninių dujų gavybą siūlau žvilgterėti į šią ataskaitą: MetineChevronAtaskaita2010KituZvilgsniu

 ________________________________________

Belieka tikėtis, kad tokie bandymai nebepasikartos: http://www.delfi.lt/verslas/energetika/is-skalunu-konkurso-besitraukiancio-chevron-laiske-uzuominos-apie-piktybiska-politiku-veikla.d?id=62990306

 

                     

 

Tai pat žiūrėkite

„PARTIZANO RAUDA“ pagal Leonard Cohen atliekamą dainą „THE PARTISAN“

Partizanų pagerbimo, kariuomenės ir visuomenės vienybės dieną minint. Kai Jurbarko bardų klubo nariai paragino mane …

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *