PAPRASTAS TESTAS – AR JŪS LIBERALAS

                     Liberalų manifestas

Manęs dažnai paklausia, iš kur žinoti žmogui liberalas jis ar ne? Iš tiesų publikuojam informacija apie liberalizmą chaotiška, o kartais ir prieštaringa. Priklausomai nuo tikslo žmonės dėl visų bėdų kaltina liberalizmą, ar savinasi šį vardą savo grupiniams interesams pateisinti. Internete galima rasti ganėtinai daug kvailokų ir supainiotų tekstų, kurie taip ir neleidžia susivokti personalinėje politinėje orientacijoje.

Siūlau labai paprastą testą atsakant į klausimą, ar esate tradicinis liberalas. Perskaitykite šį trumpą (apie 500 žodžių) Liberalų manifesto tekstą ir apačioje rasite galimus atsakymus.

Manau būtina paaiškinti, koks tai dokumentas ir kodėl jį laikau geriausiu (jei ne vieninteliu) tinkamu šiam testui.

Liberalų internacionalas (Liberal International) – vienintelė autoritetinga tarptautinė politinė organizacija, jungianti tradicines liberalias partijas visame pasaulyje. Šios organizacijos veikla grindžiama Liberalų Manifestu, kuris buvo priimtas tarptautinės liberalų konferencijos metu Oksforde, 1947 metais. Net po daugelio metų šis dokumentas neprarado savo vertės. Per tuos metus buvo priimti bei publikuojami ir kiti dokumentai, tačiau juose taip pat buvo teigiama, kad jie tik papildo šio Manifesto idėjas.

Gaila, bet man nepavyko rasti šio dokumento lietuviško vertimo. Tad teko parengti vertimą, kuris negali būti laikomas oficialiu. Kas pageidaus susipažinti su originaliu tekstu, ras nuorodą straipsnio pabaigoje.

     

                        LIBERALŲ MANIFESTAS

                      OKSFORDO MANIFESTAS 1947 

                       Sudaryta Tarptautinės liberalų konferencijos metu, Oksforde, 1947 balandį.

Mes, devyniolikos valstybių liberalai, susirinkę Oksforde dviejų pasaulinių karų sukeltų neramumų, skurdo, bado ir baimės metu;

Įsitikinę, kad tokia pasaulio padėtis didele dalimi priklauso nuo liberalių principų atsisakymo;

 

Iškilmingai pareiškiame savo ištikimybę šiai deklaracijai:

                      I.

1. Pirmiausia yra žmogus ir jis yra svarbiausias, apdovanotas nepriklausomų minčių ir veiksmų galia bei gebėjimu skirti gera nuo blogo.

2. Pagarba žmogaus asmeniui ir šeimai yra tikrasis, teisingasis visuomenės pagrindas.

3. Valstybė tėra visuomenės instrumentas; ji negali imtis tokios jėgos, kuri prieštarautų prigimtinėms gyventojų teisėms ir esminėms atsakingo bei kūrybingo gyvenimo sąlygoms, kurias sudaro:

Asmeninė laisvė, garantuojama įstatymų ir teisingumo administravimo nepriklausomumu;

Laisvo tikėjimo ir laisvos sąžinės teisė;

Kalbos ir spaudos laisvė

Laisvė jungtis, arba nesijungti į sąjungas ir asociacijas

Laisvas profesijos, užsiėmimo pasirikimas;

Galimybė pagal gebėjimus įgyti pilną ir įvairiapusį išsilavinimą, nepriklausomai nuo kilmės ar piniginių išteklių;

Teisė į privačią nuosavybę ir teisė verstis individualia veikla;

Vartotojas laisvas pasirinkti ir gauti įvairialypę naudą iš žemės ūkio derlingumo ir gamybinės veiklos;

Draudimas nuo ligų, nedarbo, negalios ir senatvės rizikų;

Teisių lygybė tarp vyrų ir moterų.

4. Šios teisės ir sąlygos gali būti apsaugotos tik esant tikrajai demokratijai. Tikroji demokratija yra neatskiriama nuo politinės laisvės ir paremta laisvu bei sąmoningu daugumos žmonių sutikimu, kuris išreiškiamas laisvu ir slaptu balsavimu, deramai gerbiant mažumų teises ir nuomones.

                      II.

1. Ekonominės laisvės slopinimas lemia politinės laisvės išnykimą. Mes prieštaraujame tokiam slopinimui, nesvarbu ar jis kyla dėl valstybės nuosavybės ar kontrolės, ar privačių monopolių, kartelių ar trestų. Mes pripažįstame išimtinę valstybės nuosavybę ir valdymą tik tose srityse, kurios nepatenka į privataus verslo sferą arba kuriose neįmanoma konkurencija.

2. Visuomenės gerovės prioritetas turi būti saugojamas nuo valdžios, grupinių ar žinybinių interesų piktnaudžiavimo.

3. Būtinas nuolatinis darbo, apgyvendinimo ir darbuotojų aplinkos sąlygų gerinimas. Darbo jėgos ir kapitalo teisės, pareigos bei interesai yra vienas kitą papildantys; konsultacijų ir bendradarbiavimo tarp darbdavių ir darbuotojų organizavimas yra būtinas sėkmingai pramonei.

                       III.

Tarnavimas visuomenei būtina sąlyga laisvei, kaip ir kiekviena laisvė siejama su atitinkama pareiga. Norint, kad laisvi visuomeniniai institutai veiktų efektyviai, kiekvienas iš gyventojų privalo būti moraliai atsakingas prieš kitą ir aktyviai dalyvauti sprendžiant visuomenei svarbius klausimus.

                       IV.

Karai gali būti panaikinti ir pasaulio taika bei ekonominis klestėjimas atkurti tik jei visos tautos sutiks vadovautis tokiomis sąlygomis:

a) Ištikimai laikytis visų didelių ir mažų tautų suėjusių į bendrą pasaulinį sutarimą, paremtą vieningu įstatymu ir lygybe, užtikrinant teisingą laikymąsi visų laisvai prisiimtų tarptautinių įsipareigojimų;

b) Gerbti kiekvienos tautos laisvę naudotis prigimtinėmis žmogaus teisėmis;

c) Gerbti tautinių mažumų kalbą, tikėjimą, įstatymus ir papročius;

d) Užtikrinti laisvą tarp tautų keitimąsi idėjomis, žiniomis, prekėmis ir paslaugomis, taip pat laisvę keliauti visose valstybėse ir tarp jų, netrukdant cenzūrai, prekybos apsaugos barjerams ar valiutos keitimo taisyklėms;

e) Padėti vystytis likusiems pasaulio kraštams, bendradarbiaujant su vietos gyventojais, veikiant jų interesais ir viso pasaulio labui.

 

Mes kviečiame visus vyrus ir moteris, kurie pritaria šiems idealams ir principams prisijungti prie mūsų ir taip siekti šių idealų ir principų pripažinimo visame pasaulyje.

 —————————————————————————-

                       TESTO ATSAKYMAI

  1. Jei perskaitę šį dokumentą galite jį pasirašyti o kartu ir kovoti už šias vertybes, tai Jūs liberalas.
  2. Jei perskaitėte ir pritariate šioms vertybėms, bet pasirašyti negalite, tai Jūs esate liberalių pažiūrų žmogus.
  3. Jei nesutinkate su manifeste išdėstytais teiginiais, tai Jūsų kita orientacija.

——————————————————————————

Papildomai apie Liberal International (anglų kalba) http://en.wikipedia.org/wiki/Liberal_International

Originalus Liberalų manifesto 1947 tekstas (anglų kalba) http://www.liberal-international.org/editorial.asp?ia_id=535

 

 

Tai pat žiūrėkite

„PARTIZANO RAUDA“ pagal Leonard Cohen atliekamą dainą „THE PARTISAN“

Partizanų pagerbimo, kariuomenės ir visuomenės vienybės dieną minint. Kai Jurbarko bardų klubo nariai paragino mane …

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *